dobry przepis = niebo w gębie

Get Adobe Flash player

Zalecane dzienne zapotrzebowanie pokarmowe człowieka na składniki odżywcze

Płeć Wiek [lata] Cię­żar [kg] Wzrost [cm] Ka­lo­rie [Kcal] Biał­ko [g]

Tłusz­cze [g]

Wę­glo­wo­da­ny [g] Ca [g] P [g] Fe [mg] Wita­miny
ogól­nie zwie­rzę­ce

A [j.mn.]

B¹ [mg] B² [mg] PP [mg] C [mg] D [j. mm.]
Męż­czy­źni 13÷15 49 163 3300 95 45÷60 90÷120 525÷450 1,2 1,5÷1,2 15 5000 1,7 2,0 17,0 99,0 400
16÷20 63 175 3700 100 50÷65 100÷130 600÷535 1,4 1,5÷2,0 15 5000 1,9 2,1 19,0 100,0 400

do­ro­śli

70 175 3200 85 28÷55 90÷125 510÷135 0,8 1,6 12 5000 1,7 1,7 17,0 75,0
Ko­bie­ty 13÷15 49 160 2800 95 40÷55 90÷105 415÷380 1,2 1,5÷1,2 15 5000 1,5 2,0 15,0 80,0 400
16÷20 54 162 2700 80 40÷55 90÷105 390÷360 1,0 1,5÷2,0 15 5000 1,4 1,9 14,0 80,0 400
do­ro­słe 58 163 2800 80 27÷53 80÷110 440÷365 0,8 12 5000 1,4 1,4 14,0 70,0 400
cię­żar­ne 2800 95 45÷65 80÷110 430÷350 1,4 15 6000 1,8 2,0 18,0 100,0 400
II po­ło­wa 3400 110 55÷75 95÷130 430÷350 2,0   18 6000 2,0 2,5 20,0   400
kar­mią­ce         525÷450                  
Dzie­ci 1÷3 12 87 1300 45 25÷35 45÷50 250÷230 1,0 1,5 6 2000 0,6 0,8 6,0 35,0 400
4÷6 18 109 1700 50 30÷40 55÷65 330÷280 1,0 1,5 7 2500 0,8 1,0 8,0 50,0 400
7÷9 27 129 2100 65 35÷45 60÷80 385÷350 1,0 1,5 10 3500 1,0 1,3 10,0 60,0 400
10÷12 36 144 2600 75 35÷50 85÷100 385÷350 1,0 1,5 12 4500 1,3 1,6 13,0 75,0 400
Star­si ≥60 2300 65 30÷45 65÷80 365÷330 0,6 10 5000 1,3 1,3 13,0 75,0